X X

Životopis a manifest mé tvorby

-> Manifest mého zájmu v architektuře
-> Ocenění a nominace
-> Zaměstnání a praxe
-> Vzdělání
-> Výstavy a workshopy
-> Publikace a citace
-> Krátce o mně


Manifest mého zájmu v architektuře    <- nahoru

     

'Jistá modř oceánu je natolik modrá, že jen krev může být rudější.'

Merleau-Ponty, Maurice (1968). 'The intertwining: The chiasm', The continental aesthetics reader, Clive Cazeaux (ed.), cf. Claudel. London: Routledge: 165. Neoficiální překlad.


Studium architektury jsem započal v Praze, pod vedením předních českých architektů: Jána Stempla a Aleny Šrámkové. Po odchodu do ciziny se mě ujal Sang Lee v Eindhovenu, abych studium dokončil u Doriana Wiszniew­ského v Edinburghu.

Čechy mně vštípily důraz na funkčnost a mini­malistické řešení. Během pobytu v Ho­land­sku jsem si osvojil schopnost evaluace a odvahu k expe­ri­men­tům při hle­dání nových metod. Edinburgh mi para­dox­ně přiblížil konti­nen­tál­ní filosofii; a zejména vztah architektury a fenomenologie.

Předmětem mého zájmu v architektuře je Haptično - smyslové působení Prostředí na člověka. Od počátku jsem hledal věci, které pře­sa­hují, nesouhlasím se záměnou funkčnosti za koncept - řemeslo je předpoklad a archi­tek­tura začíná až za ním. Během studia jsem se začal zabývat hmatem. Jako lidé poznáváme hmotu a vyjadřujeme náš vztah k ní dotyky, dotykem dlaně, dotykem oka. Architektura je tvořena hmatem, prostor se dotýká nás a my se dotý­káme objektů v něm. Navrhování poh­ybo­vého schématu je dirigováním dotyků.

  
          
          

Architektura dnes není navrhována pro hmat. Budovy jsou samozřejmě stále tvořeny hmot­nými objekty, neumožňují nám ale osahat objem svého prostoru. Architekti degradují prostor do dvou dimenzí a tuto slabinu zakrý­vají perspektivní iluzí vedenou z několika málo promyšlených pohledů. Diváci ztratili vytříbenou rozlišovací schopnost a tak na hru pasivně přistupují.

Koncept Haptična je spojen se smyslovým aparátem, přesahuje ale daleko za něj - kon­truje mělkost současné architektury. Haptično je obsaženo v nás, ale je též součástí míst, budov - Prostředí. Tato teze vyšla z chápání teorií Maurice Merleau-Pontyho a návrhů Filippa Brunelleschiho, Carla Scarpy i Alvara Aalta. Je dále rozvedena v diplomním projektu 'Bez dotyku pociťuj stůl'. V pro­jektu o tektonice Haptična.

Současné komerční projekty čerpají z výše uvedené teorie. Mým cílem je dát stavbám pocítit jejich kontext, prostor i materiály. Haptično je z velké části o detailech a o vztahu k hmotě. Chci tvarovat skutečnost tímto fenomenologickým přístupem a nechat skutečnost tvarovat mě.Ocenění a nominace    <- nahoru

     


- září 2010 Čestné uznání - RIAS Drawing Award (Skotské studentské ceny za architekturu 2010)

 
-> Odkaz na stránku s výsledky (webová stránka RIAS)
 
- červen 2010 Cena George Simpsona za excelenci v magisterském studiu (University of Edinburgh, UK)
Zaměstnání a praxe    <- nahoru

     


- 2010 Skupina, Marcela Steinbachová - Praha, CZ (1 měsíc)
 
- 2009 Tomáš Cendelín - Praha, CZ (2 měsíce)
 
- 2008 Skupina, Marcela Steinbachová - Praha, CZ (4 měsíce)
 
- 2007 Plán B, Stano Bachleda - Praha, CZ (1 měsíc)
 
- 2006 Třiarchitekti, David Mareš - Praha, CZ (3 měsíce)
 
- 2005/2006 RN Architects, Rudolf Netík - Praha, CZ (4 měsíce)Vzdělání    <- nahoru

     


- 2008 / 2010 Magisterské studium architektury ukončené s vyznamenáním (titul MArch, ARB Part 2) - University of Edinburgh, UK
Dvouletý program pod vedením Doriana Wiszniewského, Kevina Adamse and Liama Rosse.
Kritici a hosté: P. Eisenman (Yale), C. Davidson (LOG), R. Kirkbride (Parsons), A. Phillips (Goldsmiths), T. Gough (Kingston), C. Pierce (AA, Brighton), A. Melis (Firenze). 
-> Scan magisterského diplomu
-> Odkaz na stránku magisterské diplomové práce


 
- 2007 / 2008 Magisterské studium architektury - FA ČVUT Praha, CZ
Nedokončeno kvůli přestupu na University of Edinburgh.


 
- 2007 / 2008 Magisterské studium architektury - TU Eindhoven, NL
Semestrální stáž pod vedením Sanga Leea.


 
- 2004 / 2007 Bakalářské studium architektury a územního plánování (titul Bc.) - FA ČVUT Praha, CZ
Tříletý program pod vedením Jána Stempela, Ondřeje Beneše, Aleny Šrámkové, Pavla Kolíbala and Jana Jehlíka.
 
-> Scan bakalářského diplomu
-> Odkaz na stránku bakalářské diplomové práce


 
- 2003 / 2004 Bakalářské studium aplikovaných věd - ZČU Plzeň, CZ
Nedokončeno kvůli přestupu na FA ČVUT Praha.


 
- 1995 / 2003 Gymnázium Luďka Pika Plzeň, CZ
 
- 1992 / 1995 21. základní jazyková škola Plzeň, CZ
 
- 1990 / 1992 8. základní škola Plzeň, CZVýstavy a workshopy    <- nahoru

     


- září 2010 Křižovatky architektury - Workshop 'Dostavba Staroměstské radnice v Praze' s Michelem Rojkindem - Praha, CZ

 
- srpen 2010 Florencie - kurátorování města: Zpodobňování a seriálnost - Výběr z prací na Art Festivalu - Edinburgh, UK

 
-> Odkaz na videozáznam výstavy na YouTube
 
- červen 2010 Florencie - kurátorování města: Zpodobňování a seriálnost - Závěrečná výstava v Mathew Gallery - Edinburgh, UK

 
-> Odkaz na recenzi výstavy na E-architect
-> Odkaz na recenzi výstavy na BD online


 
- červen 2009 Florencie - kurátorování města - Výstava - Edinburgh, UK
 
- listopad 2007 Výstava a konference 'Inovační úkryty' - Eindhoven, NL
 
- duben 2007 Workshop 'Dutch Ladies' - Praha, CZ
 
- říjen 2006 Ateliérová výstava projektů vinařství - Budapest, HU
 
- září 2006 Consensus Design - Workshop s Chrisem Dayem - Praha, CZ
 
- březen 2006 Algoritmus za ornamentem - Workshop - Praha, CZ
 
- srpen 2005 Sochařské sympózium - Jilemnice, CZ
 
- březen 2005 Neortogonální architektura - Workshop - Praha, CZPublikace a citace    <- nahoru

     


- McCord, Sharon (2010). 'Skotské studentské ceny za architekturu 2010', RIAS Quarterly podzim 2010 (číslo 3): 60,64.

 
- Wiszniewski, Dorian, Hsiao-Wei Lee a Christina Gaiger (2010). Florencie - Kurá­to­ro­vání města, M Arch studijní program 2008-2010. Edinburgh: University of Edinburgh.

 
-> Odkaz ke stažení knihy 'Florencie - kurátorování města'
 
Tištěná verze je k zakoupení na Amazonu nebo na adrese: ESALA, University of Edinburgh, Minto House, 20 Chambers Street, Edinburgh, EH1 1JZ, UK.
Krátce o mně    <- nahoru

     

Jmenuji se Marek Sivák a narodil jsem se 29. září 1983 v Plzni, České republice. Již od raného dětství jsem toužil po tom stát se architektem. Z části díky mé lásce ke kreslení a z části z přesvědčení, že architekti vydě­lá­vají spoustu peněz.

Cesta za mým snem se neobešla bez překážek. Nejprve jsem vystudoval rok aplikovaných věd, neboť u přijímacích zkoušek na archi­tek­tu­ru nedocenili svébytnost mého kresleného projevu. Po úspěšném absolvování tříletého bakaláře architektury na ČVUT jsem naopak já nedoceňoval povšechnost navazujícího magi­ster­ského studia a vyjel na stáž na Tech­nische Universiteit Eindhoven v Nizozemí.

Během stáže jsem si uvědomil, že inklinuji k experimentálnímu navrhování a architekto­nic­ké teorii a nechci se omezovat na čistý minimalismus vyučovaný na českých školách - a rozeslal jsem přihlášky do Británie. Po dvou pekelných letech na University of Edinburgh jsem konečně objevil pole svého zájmu v archi­tek­tuře. Teze o Haptičnu a můj přístup jsou výše popsány v úvodním Manifestu.

V červnu 2010 jsem promoval s vyzname­ná­ním. Od té chvíle se živím na volné noze a mým mottem je využívat koncept Haptična v praxi a nepřistupovat na špatné kompromisy. Každé místo, budova, má svého Génia, kte­ré­ho je třeba objevit a akcentovat. Má snaha je navrhovat účelné a neotřelé projekty, je­jichž prostor cítíme dotykem ruky i oka. Projekty, jež čerpají sílu ze svého okolí i sebe samých.


<- nahoru

Marek Sivák - architektura


Aktuality Současné projekty a realizace Portfolio akademických a teoretických projektů Kresby, malby a sochy Životopis a manifest mé tvorby Ke stažení a odkazy Kontakt
Vítejte na stránkách o architektuře a architekto­nické teorii M Arch Marka Siváka. Ve své práci prolínám funkční přístup k navrhování s hledá­ním hlubších významů a teorií. Předmětem mého dlouhodobého výzkumu a inspirace je Haptično - pojem popisující esenci hmatu, ostatních smyslů, něčěho hlubšího v pozadí smyslů. Hmat a abstraktní ohmatávání prostoru jsou rozměry, které odlišují architekturu od jiných umění. Má architektura je smyslová, kontextuální, inspiruje se příběhy svého okolí stejně tak jako celým městem - funguje v mnoha různých měřítkách.
Creative Commons License   2010-2011
Toto dílo, jehož autorem je Marek Sivák, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko.
Zde je Právní doložka s vymezením rozsahu licence a podmínkami.
  en/cs